Με τη συνεργασία της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

3

Ιδιαίτερα ευνοϊκή είναι σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η υπ’ αριθμ. 8/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βάμου Χανίων με την οποία δικιαώνεται άνεργος δανειολήπτης, κάτοικος του Δήμου Αποκορώνου. Ειδικότερα, με τη συγκεκριμένη απόφαση ρυθμίστηκε το χρέος του μέχρι το έτος 2017, με την καταβολή μηνιαίας δόσης 50 ευρώ, ενώ διασώθηκαν και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρητης, με την υπ’ αριθμ. 8/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βάμου, έχουμε πλήρη διάσωση του συνόλου της περιουσίας του δανειολήπτη του οποίου ρυθμίστηκε το χρέος του και ορίστηκε δόση σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του. Σε χρονικό διάστημα 16 μηνών θα πληρώσει συνολικά 800 ευρώ, ενώ η υπόθεση του θα επανεξεταστεί σε νέα ημερομηνία του έτους 2017 και εφόσον διαπιστωθεί βελτίωση των οικονομικών στοιχείων του εν λόγω δανειολήπτη, η απόφαση θα μεταρρυθμιστεί υπέρ των πιστωτών του. Δεδομένων των συνθηκών εκτιμάται ότι η απόφαση θα παραμείνει ως έχει, διαγράφοντας το υπόλοιπο χρέος των 19.635,43 ευρώ και “κουρεύοντας” ετσι το συγκεκριμένο ποσό χρέους κατά ποσοστό 96%.
Αναλυτικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για δανειολήπτη άνεργο, με σοβαρά προβλήματα υγείας (αναπηρία 67%), ηλικίας 42 ετών, άγαμο, με μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.
Τέλος το Δικαστήριο του Βάμου εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 8/2016 απόφαση με την οποία:
— Δέχεται την αίτηση.
— Ρυθμίζει τα χρέη του δανειολήπτη, με τον ορισμό μηνιαίας δόσης των 50 ευρώ, για 16 μήνες και επανεξέταση στις 25-9-2017
Πηγή:
http://www.lawnet.gr/news/eir-bamou-xanion-82016-ru8misi-xreous-kai-diasosi-periousias-gia-anergo-daneiolipti–35955.html