Η τουριστική βιομηχανία καλύπτει ένα πολύπλευρο φάσμα ιδιωτικών και επιχειρηματικών σχέσεων και συναλλαγών.  Ευλόγως, στο πλαίσιο των συναλλαγών αυτών συχνά ανακύπτουν σημαντικά προβλήματα, ιδίως όταν εμπλέκονται πολλές χώρες και διαφορετικής εθνικότητας πρόσωπα.

Το Γραφείο μας, αναλαμβάνει κάθε σχετικό ζήτημα που μπορεί να ανακύψει στο πλαίσιο των παραπάνω συναλλαγών. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις παρακάτω περιπτώσεις στις οποίες το Γραφείο μας παρέχει τις νομικές συμβουλές του.

Προσφέρουμε ένα σύνολο υπηρεσιών που απευθύνεται αποκλειστικά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικές μονάδες. arrow_tabs

Εάν η εταιρεία σας δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού, θα έχετε διαπιστώσει ότι η ενασχόλησή σας απαιτεί συνεργασία με μεγάλο αριθμό τρίτων προσώπων και εταιρειών. Δυστυχώς, όταν σε μία οικονομική συναλλαγή εμπλέκονται πολλά διαφορετικά συμφέροντα και μεγάλος αριθμός προσώπων, αναπόφευκτα δημιουργούνται διαφωνίες και προβλήματα. arrow_tabs

Τα ταξιδιωτικά γραφεία και τα τουριστικά πρακτορεία εξυπηρετούν καθημερινά μεγάλο αριθμό προσώπων. Ευλόγως, στο πλαίσιο των καθημερινών σας συναλλαγών, αντιμετωπίζετε συχνά νομικά προβλήματα και δυσκολίες. arrow_tabs

Η ελληνική νομοθεσία παρέχει ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας στον ταξιδιώτη-καταναλωτή. Για να μπορέσετε όμως να προστατεύσετε τον εαυτό σας από προβλήματα και περιττή ταλαιπωρία, θα πρέπει να γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, ώστε να είστε πάντοτε κατοχυρωμένοι απέναντι σε οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να ανακύψει. arrow_tabs

31-33 Gounari str., Patra, Greece

Γούναρη 31-33, Πάτρα

+30 2610 224903

+30 2610 224909

[email protected]